Zártkör blog

Távolságtartás

Amikor bajban vagyunk, sokszor úgy érezzük, mindenki eltávolodott tőlünk. Még a hívő lélek is feljajdul, akár a zsoltáros: talán az ég is elfordult tőle?

Bizony, a gyenge jellemű, felületesen érző ember sokszor menekül onnan, ahol segíteni kellene. Ha valakiről úgy beszélnek, hogy nagyon távolságtartó, legtöbbször a rideg kapcsolatteremtő, gőgös vagy merev, csak a kötelező információcserére szorítkozó ember képzete jelenik meg tudatunkban. A „kérem a következőt!” vagy akár „a következő!” vakkantással fogadó bürokrata hivatalnok, a fáradt, kiégett „esztékás” asszisztens…

Pedig a megfelelő távolságtartás nagyon fontos. A lélektan itt összetettebb értelemben használja a távolságtartás fogalmát. Fontos része az önismeretnek, sőt embertársaink megértésének, az empátiának is.

Az egyik értelme a szónak valóban az, hogy tudnunk kell megfelelő távolságot tartani embertársainktól, még a hozzánk legközelebb álló emberektől, szeretteinktől is. Nem őszintétlenségre, bizalmatlanságra biztat ez a pszichológiai tanács, hanem tapintatra, jó ízlésre, helyes viselkedésre. Tudnunk kell, ki az, akivel bizalmasan beszélhetünk családi, anyagi, érzelmi gondjainkról. Mert higgye el minden kedves olvasóm, hogy csak az marad titokban, amiről senkivel sem beszélünk. Családon belül is van olyan hír vagy kellemetlen történés, amiről jobb nem szólni társunknak, mert csak feleslegesen izgatná, ha tevőlegesen nem tud beleavatkozni. Idős hozzátartozóinkat, gyermekeinket csak akkor vonjuk be a döntéseinkbe, ha az őket is érinti, például a különböző közös programok vagy a személyüket érintő vásárlások. A leggondosabb gazdaasszony is fárasztó tud lenni, ha állandóan hangosan sorolja a teendőit, a hétvégi főzés tervét, netán az ételek részletes receptjét... Ez leginkább az ő felelőssége. De a dolgos családfő se folytassa otthon munkahelyi gondjait, eredményeit, konfliktusait. Jó odafigyelni, hogy kihez milyen közel áll egy téma.

A belső távolságtartás az önismeret fontos része. Van, aki egy izgalmas, de érdekes vagy szórakoztató filmet nem tud végignézni, mert „felizgatja”. Sokan nem együttérzés, hanem azonosulás érzésével fogadják mások élményeit. Nagyon fontos ezen elgondolkodni, mert nagy érzelmi energiapazarlással jár, ha például barátaink, munkatársaink gyászába túlságosan belefolyunk. Figyeljük meg: más az érdeklődő és más a kotnyeles, fontoskodó magatartás. A túlzott kedvesség néha nagyon is rossz szándékot takar.

cut stack cut stack
stat